Hôm nay: Chủ nhật, 08 - 9 - 2020 / 2:00:46

NGUYỄN KHOA ĐIỀM

NGUYỄN KHOA ĐIỀM (Nhà văn HSMN)

 Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm sinh ngày 15-4-1943 trong một gia đình trí thức cách mạng ở xã Thủy An, thành phố Huế. Anh là con trai Nhà văn Hải Triều. Anh từng học trường HSMN tại Hà Đông, sau đó anh vào học Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội. Tốt nghiệp đại học, anh vào công tác ở chiến trường Trị Thiên Huế, làm thơ, viết văn. Hiện nay anh là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Nguyễn Khoa Điềm đã cho xuất bản: Đất ngoại ô (thơ), Cửa thép (ký), Mặt đường khát vọng (trường ca), Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (thơ 1986), Thơ Nguyễn Khoa Điềm (1991). Nguyễn Khoa Điềm đã được Giải thưởng Văn học Nhà nước.

Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)