Hôm nay: Thứ 2, 08 - 3 - 2020 / 12:56:59

CAO DUY THẢO

CAO DUY THẢO (Nhà văn HSMN)

 Nhà Văn Cao Duy Thảo sinh ngày 1-1-1943 tại Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định. Anh học qua các trường HSMN ở Hà Nam, Hải Phòng, Hà Đông. Năm 1962, anh học biên kịch, sau đó công tác ở Xưởng Phim truyện Việt Nam. Năm 1967, Cao Duy Thảo vào chiến trường Khu V, viết truyện, ký, và làm thơ. Hiện nay anh là Chủ tịch Hội Văn nghệ Khánh Hòa. Anh đã cho in: Im lặng của đá (Tập truyện 1976), Ngọn Đèn (Truyện 1984) Cảm ơn mùa xuân (thơ).

Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)