Hôm nay: Thứ 3, 04 - 23 - 2019 / 12:52:07

TỪ QUỐC HOÀI

TỪ QUỐC HOÀI (Nhà văn HSMN)

Nhà thơ Từ Quốc Hoài  tên thật là Nguyễn Văn Giáo, sinh năm 1942, quê ở Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định. Anh học ở trường HSMN Hà Đông, sau đó ra học Trường Nguyễn Trãi, rồi vào học Khoa ngữ văn, Đại học tổng hợp Hà Nội. Năm 1971, anh vào công tác ở chiến trường Khu V. Hiện anh nghỉ hưu ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã xuất bản hai tập thơ: Giai điệu mùa hèChứng chỉ thời gian và những bài bút ký giàu chất thơ.

Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)