Hôm nay: Thứ 2, 08 - 3 - 2020 / 12:15:11

MAI QUỐC LIÊN

MAI QUỐC LIÊN (Nhà văn HSMN)

Nhà phê bình văn học Mai Quốc Liên sinh ngày 8-6-1941 tại Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam. Anh đã học qua các trường HSMN ở Hải Phòng. Năm 1960, anh vào học Khoa Ngữ văn, Đại học tổng hợp Hà Nội (Cùng lớp với Chu Cẩm Phong và Hồng Tân). Hiện nay anh là Giaúm đốc Trung tâm Quốc học thành phố Hồ Chí Minh (Hội Nhà văn Việt Nam), Giáo sư Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã viết nhiều tác phẩm: Nhà thơ, cơn bão và những cành hoa (Phê bình tiểu luận), Ngô Thời Nhậm trong văn học Tây Sơn (Nghiên cứu 1986), Dưới gốc me vườn Nguyễn Huệ (Tiểu luận 1986), Trước đèn (Phê bình, tiểu luận 1992).

Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)