Hôm nay: Thứ 3, 11 - 19 - 2019 / 15:39:37

HỒNG TÂN


HỒNG TÂN (Nhà văn HSMN)

Nhà phê bình văn học Hồng Tân (Tên thật Nguyễn Hồng Tân) sinh năm 1940 tại Sài Gòn. Anh học ở trường HSMN số 24 Hải Phòng, sau đó học bổ túc văn hóa công nông. Năm 1960, anh vào học Khoa ngữ văn, Trường Đại học tổng hợp Hà Nội. Anh đã viết phê bình giới thiệu các tác giả Khương Hữu Dụng, Ca Lê Hiến... Cuối năm 1964, anh vào chiến trường Nam Bộ. Anh hy sinh cùng ngày với nhà thơ Lê Anh Xuân: 24-5-1968.

 Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)