Hôm nay: Thứ 3, 11 - 19 - 2019 / 16:22:49

DIỆP MINH TUYỀN

DIỆP MINH TUYỀN (Nhà văn HSMN)

Nhà thơ Diệp Minh Tuyền vừa là một nhạc sỹ: Anh sinh ngày 18-8-1941 ở Mỹ Tho, trong một gia đình trí thức yêu nước. Năm 9 tuổi anh theo mẹ vào chiến khu, ở trong Ban nhạc Ban văn thư phòng dân quân Khu 9 và học Trường tiểu học Biển Bạch. Sau năm 1954, anh học các trường HSMN số 14, 24. Năm1961, anh vào học Khoa ngữ văn, Đại học tổng hợp Hà Nội. Năm 1964, anh về công tác ở Viện văn học, sau đó vào chiến trường Nam Bộ. Anh cho xuất bản các tập thơ: Mùa nước nổi (1972), Đêm Châu thổ (1976), Ngây thơ (1979), con đường có lá me bay (1975), Tình ca cuối đất (1992), Hòa âm đỏ (1996) và sáng tác nhiều bài hát và lời bài hát, mà hai ca khúc nổi tiếng nhất là Hát mãi khúc quân hànhCành hoa lưu ly. Anh mất ngày 21-11-1997.

Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)