Hôm nay: Thứ 3, 08 - 4 - 2020 / 2:05:32

Chân dung nghệ sỹ

NAY NÔ

NAY NÔ (Nhà văn HSMN)
    
Nhà Văn Nay-Nô còn có bút danh là Rơ chăm Đray, sinh năm 1942 tại Cheo Reo, Gia Lai. Anh là người dân tộc Gia Rai. Nay-Nô học ở các trường HSMN 19, 21. Năm 1965, anh vào học Khoa sử, Đại học tổng hợp Hà Nội. Năm 1971 anh vào chiến trường Khu V. Nay-Nô viết ký và truyện ngắn.

 Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)

TỪ QUỐC HOÀI

TỪ QUỐC HOÀI (Nhà văn HSMN)

Nhà thơ Từ Quốc Hoài  tên thật là Nguyễn Văn Giáo, sinh năm 1942, quê ở Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định. Anh học ở trường HSMN Hà Đông, sau đó ra học Trường Nguyễn Trãi, rồi vào học Khoa ngữ văn, Đại học tổng hợp Hà Nội. Năm 1971, anh vào công tác ở chiến trường Khu V. Hiện anh nghỉ hưu ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã xuất bản hai tập thơ: Giai điệu mùa hèChứng chỉ thời gian và những bài bút ký giàu chất thơ.

Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)