Hôm nay: Thứ 3, 08 - 4 - 2020 / 2:35:13

Chân dung nghệ sỹ

Ý NHI

Ý NHI (Nhà văn HSMN)

 Nhà thơ Ý Nhi tên thật là Hoàng Ý Nhi, sinh ngày 19-9-1944 tại Hội An, Quảng Nam. Chị đã học các trường HSMN số 8,13 Hải Phòng. Năm 1964 chị vào học Khoa Ngữ văn, Đại học tổng hợp Hà Nội. Hiện chị công tác ở Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Chị đã cho xuất bản các tập thơ: Đến với dòng sông (1978), Người đàn bà ngồi đan (1985) được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1986; Ngày thường (1987), Mưa Tuyết (1991), Gương mặt (1991).

 Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)

NGÔ THẾ OANH

NGÔ THẾ OANH (Nhà văn HSMN)

 Nhà thơ Ngô Thế Oanh sinh năm 1944 tại Đà Lạt, quê gốc ở Hà Tĩnh. Trong kháng chiến chống Pháp, anh ở Bồng Sơn, Bình Định. Anh học ở các trường HSMN Hà Đông, Hải Phòng, Đông Triều. Năm 1963, anh vào học Khoa Ngữ văn, Đại học tổng hợp Hà Nội. Năm 1971 vào chiến trường Khu V. Hiện nay anh là Phó Tổng biên tập Tạp chí sân khấu. Ngô Thế Oanh đã cho xuất bản: Tình yêu nhận từ đất (thơ in chung 1977), Tâm hồn (thơ 1983) được giải nhất của Ủy ban toàn quốc các Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam 1994.

Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)