Hôm nay: Thứ 3, 08 - 4 - 2020 / 2:48:37

Chân dung nghệ sỹ

LÊ NGỌC TRÀ

LÊ NGỌC TRÀ (Nhà văn HSMN)

Nhà phê bình văn học Lê Ngọc Trà sinh ngày 12-10-1945 tại xã Tịnh Hòa, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Anh học qua các trường HSMN số 28, 26, sau đó vào học Khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay anh dạy học ở Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Lê Ngọc Trà đã xuất bản tập tiểu luận Lý luận và văn học (1990) đã được Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991.

Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)

THANH QUẾ

THANH QUẾ (Nhà văn HSMN)

Nhà thơ Thanh Quế tên thật là Phan Thanh Quế, sinh ngày 26-2-1945 tại An Chấn, Tuy An, Phú Yên. Anh đã học qua các trường HSMN số 2, số 23, số 14, 16, 24. Năm 1963, anh vào học Khoa sử, Đại học tổng hợp Hà Nội. Năm 1969, anh vào công tác ở chiến trường Khu V. Hiện nay anh là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng thư ký Hội Nhà văn Đà Nẵng. Anh đã xuất bản 30 tác phẩm bao gồm thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, chân dung văn nghệ. Tiểu thuyết Cát cháy được giải nhì (không có giải nhất) của Ban Văn học Thiếu nhi Hội Nhà Nhà văn Việt Nam năm 1981; tập thơ Những tháng năm vay mượn được giải nhì của Ủy ban toàn quốc các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 1994; tâp truyện ngắn Bếp lửa làng Tà Băng được tặng thưởng của Bộ Quốc phòng.

Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)