Hôm nay: Thứ 2, 08 - 3 - 2020 / 11:42:51

Chân dung nghệ sỹ

HỒNG TÂN


HỒNG TÂN (Nhà văn HSMN)

Nhà phê bình văn học Hồng Tân (Tên thật Nguyễn Hồng Tân) sinh năm 1940 tại Sài Gòn. Anh học ở trường HSMN số 24 Hải Phòng, sau đó học bổ túc văn hóa công nông. Năm 1960, anh vào học Khoa ngữ văn, Trường Đại học tổng hợp Hà Nội. Anh đã viết phê bình giới thiệu các tác giả Khương Hữu Dụng, Ca Lê Hiến... Cuối năm 1964, anh vào chiến trường Nam Bộ. Anh hy sinh cùng ngày với nhà thơ Lê Anh Xuân: 24-5-1968.

 Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)

 

DIỆP MINH TUYỀN

DIỆP MINH TUYỀN (Nhà văn HSMN)

Nhà thơ Diệp Minh Tuyền vừa là một nhạc sỹ: Anh sinh ngày 18-8-1941 ở Mỹ Tho, trong một gia đình trí thức yêu nước. Năm 9 tuổi anh theo mẹ vào chiến khu, ở trong Ban nhạc Ban văn thư phòng dân quân Khu 9 và học Trường tiểu học Biển Bạch. Sau năm 1954, anh học các trường HSMN số 14, 24. Năm1961, anh vào học Khoa ngữ văn, Đại học tổng hợp Hà Nội. Năm 1964, anh về công tác ở Viện văn học, sau đó vào chiến trường Nam Bộ. Anh cho xuất bản các tập thơ: Mùa nước nổi (1972), Đêm Châu thổ (1976), Ngây thơ (1979), con đường có lá me bay (1975), Tình ca cuối đất (1992), Hòa âm đỏ (1996) và sáng tác nhiều bài hát và lời bài hát, mà hai ca khúc nổi tiếng nhất là Hát mãi khúc quân hànhCành hoa lưu ly. Anh mất ngày 21-11-1997.

Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)