Hôm nay: Thứ 3, 08 - 4 - 2020 / 2:03:59

Chân dung nghệ sỹ

TÔ NHUẬN VỸ

TÔ NHUẬN VỸ  (Nhà văn HSMN)
Nhà văn Tô Nhuận Vỹ  tên thật là Tô Thế Quảng, sinh ngày 25-8-1941 tại Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Sau khi học các trường HSMN, anh vào Đại học Sư phạm Hà Nội, rồi vào chiến trường Trị Thiên Huế. Sau chiến tranh, anh từng là Tổng thư ký Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, Tổng biên tập Tạp chí Sông Hương. Hiện nay là Giám đốc Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế. Tô Nhuận Vĩ đã cho xuất bản: Người Sông Hương (Truyện ngắn 1970), Em bé làng Đạo ( Truyện ngắn 1970), Làng thức (Truyện ngắn 1973), Dòng sông phẳng lặng (Tiểu thuyết 1973-1982), Ngoại ô (Tiểu thuyết 1983), Phía ấy là chân trời (Tiểu thuyết 1988).

Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)

MAI QUỐC LIÊN

MAI QUỐC LIÊN (Nhà văn HSMN)

Nhà phê bình văn học Mai Quốc Liên sinh ngày 8-6-1941 tại Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam. Anh đã học qua các trường HSMN ở Hải Phòng. Năm 1960, anh vào học Khoa Ngữ văn, Đại học tổng hợp Hà Nội (Cùng lớp với Chu Cẩm Phong và Hồng Tân). Hiện nay anh là Giaúm đốc Trung tâm Quốc học thành phố Hồ Chí Minh (Hội Nhà văn Việt Nam), Giáo sư Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã viết nhiều tác phẩm: Nhà thơ, cơn bão và những cành hoa (Phê bình tiểu luận), Ngô Thời Nhậm trong văn học Tây Sơn (Nghiên cứu 1986), Dưới gốc me vườn Nguyễn Huệ (Tiểu luận 1986), Trước đèn (Phê bình, tiểu luận 1992).

Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)