Hôm nay: Chủ nhật, 08 - 9 - 2020 / 2:10:35

Đồng lương còm bị cấu véo quanh năm

Cán bộ Công chức, Viên chức chúng ta đang đánh vật với đồng lương; mỗi người phải xoay xở từng ngày trước cơn lốc giá cả leo thang, chất lượng cuộc sống  ngày càng xuống thấp.

Nhìn vào bảng lương Cán bộ Công chức, Viên chức mà cảm thấy buồn lòng, lương nhân viên phục vụ bậc 5 bậc 6 chỉ hệ số 2.2 đến 2.4; lương cán bộ ngạch chuyên viên, kế toán viên bậc 5, bậc 6 khoảng 3.5 đến dưới 4.0 (mức lương tối thiểu hiện tại là 1.050.000 đồng).

Vậy mà thường xuyên họ phải cống nộp nhiều khoảng gần như là nghĩa vụ bắt buộc, các loại quĩ “vì cái nghèo” của xã hôi: Trẻ em nghèo, vì người nghèo, phụ nữ nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, mái ấm công đoàn,…Mỗi loại hầu hết đều qui vào ngày lương. Hình như người ta quên rằng Cán bộ Công chức Viên chức bình thường họ cũng đang sống cảnh nghèo. Có phải chăng “vì người nghèo” đang bị lạm dụng? Thuộc diện người nghèo có nhiều chính sách và chế độ ưu ái như hiện nay, thì mấy ai chịu thoát nghèo và đất nước ta biết bao giờ mới hết nghèo?

Cứ hễ Ban Thường vụ ra Nghị quyết, các đoàn thể vận động, mặt trận đứng ra reo hò phát động thì, CBCC, VC chịu trận. Những người ngồi lại ra các nghị quyết và lớn tiếng vận động lại là đối tượng có hệ số lương trên trính, cỡ 6, 7, 8, 9, 10…phảy; lại còn bổng lộc, lại quả, hoa hồng… và không hay đi chợ, ăn uống nhậu nhẹt thường không phải trả tiền!

Các loại quỹ trên không những nộp ở cơ quan mà còn nộp tại gia đình ở các tổ dân phố, ai thắc mắc lập tức cuối năm mất toi danh hiệu “Gia đình Văn hoá”. Gia đình Cán bộ Công chức, Viên chức mà không đạt danh hiệu ấy thì kì lắm. Lại bấm bụng nộp.

Lãnh đạo các ngành máu thành tích bên này bên kia, hứng chí lại vận động cán bộ đóng góp xây công trình tưởng niệm, xây nhà tình nghĩa cho các địa phương, nuôi Bà mẹ VN anh hùng… cũng lại qui vào mấy ngày lương hay mức nộp tối thiểu là 300.000 đồng. Một viên chức hệ số lương 2.2, mà nộp 300.000 đồng là mất đứt 3 ngày lương rồi đấy ạ!

Trong cơ quan sướng lên thủ trưởng lại vận động góp tiền “nuôi heo đất” cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…

Mỗi Cán bộ Công chức, Viên chức lại phải tham gia sinh hoạt tổ chức Công đoàn, tổ chức Đảng, các Hội hè… hằng tháng lại phải nộp Đảng phí, Đoàn phí, Hội phí... Mỗi loại phí  hết 1% lương.

Ngoài các khoản phải nộp từ trên trời rơi xuống ấy, còn có các khoản phải không bà con họ hàng, tương trợ bạn bè ốm đau, ma chay hiếu hỉ…

Chao ôi! Đồng lương của Cán bộ Công chức, Viên chức  vốn đã còm cỏi, lại còn bị cấu véo quanh năm.
Rất tâm trạng! Mỗi tháng nhận lương thấy lòng rưng rưng, hình như mình vừa mới bị ai móc túi!

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi