Hôm nay: thứ 7, 07 - 11 - 2020 / 18:25:11

Báo

DÙNG Ô, DÙ?

(Bùi Tự Lực-Tiếng nói Nhà văn)

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu- Người là tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Hôm nay và mãi mãi về sau muôn đời con cháu, cứ mỗi lần nhìn sen nở, lá sen tươi xanh thắm, hoa sen đẹp màu hồng, ngát hương sen vang vang tiếng gọi: Bác Hồ ơi! Bác Hồ ơi!