Hôm nay: Thứ 2, 02 - 18 - 2019 / 19:01:28

Báo

BIA LIỆT SỸ NHÀ VĂN CẦN GHI BÚT DANH

(Bùi Tự Lực-Tiếng nói Nhà văn)

      Nhà văn Chu Cẩm Phong quê ở Hội An. Anh ngã xuống trên chiến trường Quảng Nam vào năm 1971, khi vừa tròn tuổi ba mươi. Nhưng tên anh đã in sâu trong lòng bạn đọc, từ tập truyện ký Rét tháng giêng đến Nhật ký chiến tranh (còn gọi Nhật ký Chu Cẩm Phong). Những năm gần đây, “Nhật ký chiến tranh” đã làm sống động văn đàn cả nước, gây xúc động lòng người, ghi dấu son trong lịch sử văn chương thời kỳ chống Mỹ trên chiến trường Khu V.