Hôm nay: thứ 7, 06 - 23 - 2018 / 14:07:28

Báo

Tiền "Dưỡng liêm"!?

      Cảnh sát giao thông từ trước đến nay nổi tiếng chuyện làm luật, mãi lộ.... Tại sao ngành công an là một công cụ của pháp luật, là bạn của dân, cần phải liêm khiết lại đi làm những việc nhơ nhuốc, bẩn thỉu như vậy? Chắc tại vì lương thấp, bổng lộc ít, đứng đầu đường xó chợ, cuộc sống kham khổ và thiếu thốn quá, nghèo hèn quá, nên phải làm như thế mới có tiền phục vụ bản thân và phụng sự vợ con!

Á tế á ca!

Thời gian gần đây, rất nhiều người quan tâm liên lạc với BTL hỏi vế nội dung bài "Á tế á ca", bài này của Phan Bội Châu hay Phan Châu Trinh? Nay Website buituluc.com xin chép lại,  theo BTL thì bài thơ này của Nhà yêu nước Phan Bội Châu.

Á TẾ Á CA

Non sông thẹn với nước nhà,
Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu.
Việc dây thép, việc tàu, việc pháo,
Việc luyện binh, việc giáo học trường,
Việc công nghệ, việc nông thương,
Việc khai mỏ khoáng, việc đường hoả xa.