Hôm nay: thứ 7, 07 - 11 - 2020 / 18:44:26

Báo

Những cảm nhận tinh tế và ấm áp về đồng nghiệp

(Đọc tập Chân dung văn học “Gương mặt & cảm nhận”
 của Thanh Quế-Nhà xuất bản Đà Nẵng, quí 3/2013)

Gọi Thanh Quế là nhà thơ, nhà văn hay là nhà lí luận phê bình đều được cả, anh đứng trên văn đàn bằng “ba chân”! Có lần tôi hỏi anh thích gọi là nhà gì; anh nói rằng thích gọi là “Nhà thơ”, nghe nó sang trọng hơn!
Gọi Thanh Quế là nhà thơ hay nhà văn đều được. Tôi đồng tình với cách gọi của Báo Văn nghệ: “Thanh Quế-Cây bút của nhiều thể loại”. Đến nay anh đã có trên 30 tác phẩm, gồm tiểu thuyết, tryện, thơ, bút kí…và 3 tập chân dung văn học: “Về Nam”, “Những kỷ niệm những gương mặt” và tập “Gương mặt & cảm nhận” vừa mới được Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành trong quí 3 năm 2013.

Đồng lương còm bị cấu véo quanh năm

Cán bộ Công chức, Viên chức chúng ta đang đánh vật với đồng lương; mỗi người phải xoay xở từng ngày trước cơn lốc giá cả leo thang, chất lượng cuộc sống  ngày càng xuống thấp.
Nhìn vào bảng lương Cán bộ Công chức, Viên chức mà cảm thấy buồn lòng, lương nhân viên phục vụ bậc 5 bậc 6 chỉ hệ số 2.2 đến 2.4; lương cán bộ ngạch chuyên viên, kế toán viên bậc 5, bậc 6 khoảng 3.5 đến dưới 4.0 (mức lương tối thiểu hiện tại là 1.050.000 đồng).