Hôm nay: thứ 7, 07 - 11 - 2020 / 18:19:51

Báo

Cảm tưởng từ chuyến đi Quảng Bình

 

      

        Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng tổ chức một đoàn công tác hơn 20 người, gồm đại diện lãnh đạo KBNN thành phố, các quận huyện và các phòng nghiệp vụ đi Quảng Bình. Trưởng đoàn do một Phó Giám đốc KBNN Đà Nẵng đảm nhận. 
       Chuyến đi công tác có 2 việc quan trọng: “nhằm chia sẻ và chung tay giúp đỡ KBNN Quảng Bình khắc phục hậu quả cơn bão và để thắp nén hương tiễn đưa đồng chí Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng đầu tiên của nước ta, về nơi an nghỉ cuối cùng.” (trích nguyên văn văn bản của KBNN Đà Nẵng).

Vị tướng già

'Vị tướng già' - bài thơ lấy nguyên mẫu từ Tướng Giáp

"Một chân ông đã đặt vào lịch sử / Một chân còn vương vấn với mùa thu", hai câu kết bài thơ ra đời gần 20 năm trước của Anh Ngọc, nay được hàng triệu người tìm thấy sự đồng cảm trong những ngày tiễn đưa Đại tướng.

 

 

 

 

VỊ TƯỚNG GIÀ

Những đối thủ của ông đã chết từ lâu
Bạn chiến đấu cũng chẳng ai còn nữa
Ông ngồi giữa thời gian vây bủa
Nghe hoàng hôn chầm chậm xuống quanh mình.